Cung Cấp lắp đặt toàn bộ đường ống cho nhà máy gỗ

Ngày đăng: 06/05/2022 04:05 PM

  Cung cấp lắp đặt hệ thống ống cho nhà máy furniture gồm 3 phase 

  Phase A : filter , optiflow, SiLo lưu lượng 255,000 M3/h

  Phase B : Filter , optiflow, Silo lưu lượng 175,000 M3/h 

  Phase C : Filter , optiflow lưu lượng 130,000 M3/h 

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline